Seva “selfless service”

In 2020 was er geen ‘normaal’ Hieros Gamos Festival, maar wel een Hieros Gamos kampeergathering voor ongeveer 100 personen. Daar hadden we voor het eerst geen vrijwilligersteam en hebben we iedere aanwezige gevraagd om dagelijks in te tekenen voor een zogenaamde seva dienst (Sanskriet voor onbaatzuchtige dienstbaarheid of te wel community service). Dat kan variëren van de keuken assisteren met snijwerk of afwas, tot kaarsjes aansteken, toiletten schoonmaken, zorgdragen dat er doorlopend thee is en alle andere 1001 taken die maken dat alles moeiteloos lijkt te verlopen. 

We merkten dat het ontbreken van de klassieke rol van vrijwilliger de onderlinge band versterkte en dat er veel bereidwilligheid was om bij te dragen. Hierdoor ontstond een warm community gevoel van gelijkwaardigheid in geven en ontvangen, saamhorigheid en co-creatie. Dit is wat ons betreft al een voorbode van de nieuwe wereld die we willen creëren en past daarom helemaal bij 2021. 

Nu we wellicht weer wel een ‘echt evenement’ kunnen houden, hebben we besloten dat we dit idee van seva erin willen houden. Om de organisatie hiervan behapbaar te houden mochten we met grotere aantallen samen kunnen komen, koppelen we de seva taken aan de sharing groepen. 

Na de openingsceremonie ontmoet je maximaal 9 andere mensen met wie je een dagelijkse sharing doet en met wie je dus ook de seva taken uitvoert. Elk groepje wordt begeleid door een Hieros Gamos Hart medewerker. Hij /zij heeft een ruime ervaring met Hieros Gamos en begeleidt zowel de sharings als de seva. Op de eerste dag ontvang je meer info hierover en stemmen jullie als groep af op hoe jullie zowel de sharings als de uitvoering van de seva taken vorm willen geven. 

We schatten in dat de seva gemiddeld maximaal 1 à 1,5 uur per dag zal duren. Afhankelijk van de taken kan dit 1 dag enkele uur zijn en dan een dag niet, of elke dag een uurtje bijvoorbeeld. We zullen dit al experimenterend gaan ervaren dit jaar en rekenen daarbij op ieder participatie. Je houding en gedachten over seva vormen op zichzelf een rijke bron aan zelfinzicht 😊. 

Op zondag ronden we het programma ceremonieel af rond 15.00. Daarna zorgen we er met alle aanwezigen voor dat we de velden weer schoon en op de grote tenten na leeg opleveren. Als we dit met een paar honderd mensen doen is waarschijnlijk in een uurtje gedaan.

Scroll naar boven