Hoeders Hieros Gamos 2023

OVER DE SHARINGS

Binnen het waarachtig leren liefhebben kan er naast veel plezier, vieren en genieten ook veel in je losgemaakt worden aan innerlijke bewustwordingsprocessen. Om een veilige bedding te bieden waarin iedereen ruimte krijgt voor deze processen, neemt elke deelnemer deel aan een sharing cirkel. Deze sharing cirkel is een vast groepje van maximal 9 mannen en/of vrouwen, waarin je je omringd en gedragen kunt voelen te midden van jouw proces. Ook is dit een plek om te oefenen om kwetsbaar uit te reiken en je werkelijk te laten zien aan andere mannen of vrouwen. Bovenal is jouw aanwezigheid tijdens deze sharing cirkel van grote waarde in de deling van anderen.

ledere cirkel wordt geleid door een vaste hoeder of hoedster. Zij zorgen voor de bedding en veiligheid. Ook geven zij helderheid over de opzet en de beschikbare tijd. We nodigen je uit om in deze sharings dat naar buiten te brengen wat werkelijk in jou leeft op dat moment. Onomwonden, kwetsbaar, open en ongecensureerd. Hierin ben je helemaal welkom om jouw waarachtigheid, innerlijke schoonheid en innerlijke strijd te laten zien.

SHARING AANDACHTSPUNTEN

Doel van de sharing: Iedere deelnemer krijgt de gelegenheid om de essentie te delen van zijn/ haar ervaringen, gevoelens, gedachten of gewaarwordingen.

Sacred space / heilige ruimte: alles wat gedeeld word, blijft binnen de cirkel en in het moment. Na afloop kom je niet terug op wat een ander gedeeld heeft, tenzij diegene daar zelf het initiatief voor neemt.

Aandachtig luisterend aanwezig zijn: het is een hele kunst om stil en aandachtig aanwezig te zijn. Kun jij helemaal ruimte maken voor het delen van de ander terwijl je aanwezig bent bij jezelf?

ledereen gelijke sharing tijd: iedereen krijgt even veel tijd om te sharen. Ook als iemand tijd neemt om stil te zijn, blijft het zijn/haar tijd en vragen we je om er met aandacht voor diegene te zijn.

HOEDERS IN HET VELD

Scroll naar boven